Kimlik ve Misyon

EAD E A D , 05/10/2005 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Derneğin amacı, ekonometri bilim dalının geliştirilmesine, bilimsel araştırmalar yapılmasına, bu bilim dalıyla gerek teorik gerek uygulama olarak ilgilenen tüm akademisyen ve araştırmacıların bir çatı altında toplanmasına katkıda bulunmaktır.

International Econometric Review (IER)

  Sponsörlüğü Ekonometrik Araştırmalar Derneği tarafından yapılan ve altı ayda bir çıkmakta olan International Econometric Review (IER) uluslararası bağımsız açık erişim bir dergidir. IER, EconLit, EBSCOhost, RePEc, Sobiad ve Ulrich endekslerine dahildir.

Seminerler

  Derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak "EAD - SETA Ekonometri Seminerleri Programını" düzenlemiştir. Bu faaliyete 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren faaliyet "EAD - SDE Ekonometri Seminerleri Programı" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine son verilmiştir. 2014 yılının Ekim ayından itibaren ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde faaliyet "EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı" adını alarak yeniden başlamıştır. 2018 yılının Mart ayından itibaren Graduate School In Computer Science and Mathematics Engineering (EISTI) ile kurulan iletişim neticesinde program "EAD - YBU - EISTI Ekonometri Seminerleri Programı" adını almış ve Paris'te sürdürülmeye devam etmiştir.

Online Eğitim Desteği

  Derneğimize üye olmanız durumunda

Eğitim Programları

  Geçmiş programlarımız hakkında bilgi

Proje Eğitim Destekleri

  Derneğimiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TUBİTAK, Avrupa Birliği ve benzeri proje çalışmaları için eğitim desteği vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz eğitim destekleri listesi ile detaylı bilgiye