ANASAYFA   TÜZÜK   YÖNETİM KURULU   ÜYELER   EAD HAKKINDA English site English Site   
         
  
  

Yazıcıya Gönder   

EAD - YBU Ekonometri Seminerleri Programı

Geçmiş Seminerler

::Gelecek Seminerler

"Araştırma aktiviteleri kapsamında derneğimiz 2006-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı ile ortak olarak EAD-SETA İktisat Seminerleri Serisini düzenlemiştir. Bu aktivitiye 2010 yılında bir sene ara verildikten sonra benzer bir işbirliği Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ile kurulmuş ve 2011 yılının Ekim ayından itibaren aktivite "SDE-EAD Ekonometri Seminerleri Serisi" adı altında yeniden başlatılmıştır. 2013 yılının Haziran ayında bu işbirliğine de son verilmiştir. Her iki seri içerisinde sunulan seminerlerin tamamının özetlerine ve bir kısmınında tam metnine aşağıdaki menüyü kullanarak ulaşabilirsiniz."

Lütfen yıl seçiniz: 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

18 Haziran 2013

"Ham Petrol Talep Dinamiklerinin Özyetinim Yöntemi Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği"
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Talha Yalta, TOBB Üniversitesi, İktisat Bölümü

Özet


31 Mayıs 2013

"Avrupa Para Talebinde Doğrusalsızlıkların Modellenmesi: Eşik Eşbütünleşim Modeli Uygulaması"
Nebile Korucu Gümüşoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü

Özet   


24 Nisan 2013

"Petrol fiyatları ile Çıktı arasındaki ilişkinin asimetrik bir analizi: Türkiye uygulaması"
Nazif Çatık, A. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Özet    Sunum   


12 Mart 2013

"Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir mi?"
Arş. Gör. Tolga Dağlaroğlu, Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Özet    Sunum    Fotoğraflar   


29 Ocak 2013

"Türkiye'de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri"
Prof. Dr. Özlem Önder, Ege Üniversitesi, İktisat Bölümü

Özet    Sunum