IER Nisan 2017, Cilt 9 Sayı 1

  • Arif Zaman, Asad Zaman and Atiq ur Rehman
    The Concept of Stringency for Test Comparison: The Case of a Cauchy Location Parameter
    Özet

  • Uzma Bashir
    Determinants of Corporate Philanthropy: A Case of Karachi Stock Exchange
    Özet

EAD-YBU 2016-2017 Ekonometri Seminerleri Programı

Başlık: Do I Interpret Data Correctly?

Konuşmacı: Sıdıka Başçı, Ekonomi Bölümü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tarih: 22 Mart 2017, Çarşamba

Saat: 13.30

Yer: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi, Derslik 8.

Duyuru

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nün düzenlediği 5. Uluslararası İktisat Kongresi (EconAnadolu2017) 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir, Türkiye'de gerçekleşecektir. Kongre'ye katılan makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra International Econometric Review dergisinde basılabilir. Kongreye özet göndermek için son tarih 28 Şubat 2017’dir.