IER Aralık 2021, Cilt 13 Sayı 4

  • Tunahan Yılmaz
    Optimal Dynamic Hedging in Selected Markets / Sayfalar: 89-117
    Özet

  • Franklin G. Mixon, Jr. ve Kamal P. Upadhyaya
    Scholarly Impact of Core Econometrics Journals: A Catalog and Citations-Based Ranking / Sayfalar: 118-131
    Özet

Eğitim Programı

Derneğimiz tarafından 18 Temmuz–5 Ağustos 2022 tarihleri arasında aşağıdaki üç konuda eğitim programı düzenlenecektir.

1. Veri Analizi
2. Zaman Serisi Analizi
3. Panel Data Analizi

Seminer Programı

Derneğimiz tarafından 22 Haziran 2022 tarihinde "Sanayileşme Endeksi Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma" başlıklı çevirimiçi bir seminer düzenlenecektir.