ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Dergimize gönderilen tüm çalışmalar, kendi alanlarında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreci iki taraflı kör hakemlik ilkelerine tabidir. Çalışmanın yayını konusundaki nihai karar editörler tarafından hakem raporları dikkate alınarak verilir.
Dergiye gönderilen çalışmalar orijinal olmalı ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Gönderilen bir çalışmanın değerlendirme sürecine girebilmesi için aşağıdaki kriterlere uyması gerekir. Başvuru kriterlerini karşılamayan çalışmalar derginin yazı işleri tarafından değerlendirmeye girmeden, reddedililir.

 A) Yazarlık

Çalışmalarda, "hayalet yazarlık" ve "hediye yazarlık" olmaz. Bunun için iletişimde bulunulacak yazar, tüm diğer yazarların katkısını gönderi metninde belirtmelidir. Yazarların üstlendiği görevler arasında veri toplama, ampirik analiz, inceleme ve düzenleme gibi birden fazla rol bulunabilir.

 B) Çıkar Çatışması

Yazarlar, gönderi metninde çalışmayla ilgili çıkar çatışması yaşadığı ya da yaşayabileceği tüm kişileri veya kuruluşları belirtmelidir. Çıkar çatışması çalışmanın değerlendirilmesini ya da yayımlanmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek kişisel ya da mali ilişkilerden kaynaklı olabilmektedir.

 C) Düzeltmeler, Açıklamalar ve Geri Çekmeler

International Econometric Review dergisi, gerektiğinde yayımlanan çalışmalar hakkında düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlayabilir. Ayrıca etik konuları ihlal ettiği tespit edilen çalışmalar derginin veri tabanından çıkarılabilir veya geri çekilebilir.

 D) İntihal

"Kendinden intihal" veya "yanlış alıntı" da dahil olmak üzere intihal, bilim ilkelerinin ciddi bir ihlalidir. Bu tür etik ihlaller derginin yayın politkası gereği kesinlikle kabul edilemez. Dergimiz, makalelerin benzerlik oranını belirlemek için Crossref Benzerlik Kontrolü (iThenticate ve / veya Turnitin tarafından sağlanır) yazılımını kullanır. Bir çalışmanın hakem sürecine girebilmesi için benzerlik oranının toplamda %30'dan az olması ve tek bir kaynakla benzerlik oranının da %1'den daha yüksek olmaması gerekir.

 E) Klinik Araştırmalar ve Hayvan Araştırmaları

International Econometric Review dergisi klinik araştırmalar ve hayvan araştırmalarıyla ilgili çalışmaları kabul etmemektedir.